wolharige mammoet

In mei 2019 heeft de Zutphense archeologische dienst in de IJssel bij Doesburg een mammoetbekken gevonden. De mammoet heeft ongeveer tussen 43.000 en 49.000 jaar geleden in Nederland rondgewandeld. Van het bekken en schedelfragment is een heel klein stukje bot afgezaagd om een datering uit te voeren met behulp van koolstof.
In 1839 is al eerder een bekken van een mammoet in Doesburg gevonden. Nabij Olburgen kwam in 1968 een van de best bewaarde schedels van een mammoet aan het licht, gedateerd op 22.160 jaar oud..
Het IJsseldal is één van de grootste mammoetkerkhoven ter wereld. Je loopt daar eigenlijk over duizenden mammoeten en neushoorns. Maar het ligt allemaal op grote diepte. De Nederlandse bodem barst van de mammoetresten. Vooral waar wordt gebaggerd en diep wordt gegraven komen fossielen aan de oppervlakte. Desondanks worden complete skeletten in Nederland echter nooit gevonden. De jongste mammoet uit Nederland dateert van 21.000 jaar geleden en er wordt aangenomen dat ze na die tijd ook niet meer in Nederland voorkwamen. Toen de mammoet al uit ons land verdwenen was, wist hij op andere plekken nog te overleven.
De wolharige mammoet stamt af van de oudere steppemammoet en leefde tot ver in het holoceen – dus in dezelfde periode als de Homo Sapiens.

Bron: www.doesburg.nieuws.nl (gemeentenieuws 2016)

Museumcollectie kerk van Wilp / buurthuis of Waag Deventer.
https://topstukken.naturalis.nl/object/mammoetschedel-van-olburgen

Afbeelding: een kies van een mammoet gevonden in de Noordzee. Zoeken naar vondsten Wilp (kerkcollectie?) en Deventer (Waag?).