geboorte van de ijssel

Kort na 700 vestigden zich hier in eerste instantie boeren. Na 800 nam geleidelijk het belang van handel toe en na 850 kwam die handel tot grote bloei. Naast de IJssel boden ook de beken die erin uitmondden, zoals de Schipbeek en Koerhuisbeek, mogelijkheden om handel te drijven. De Schipbeek werd in de late middeleeuwen zelfs door de Deventenaren verlegd, zodat het water van de beek via de stadsgrachten de rivier in stroomde. Zo konden schepen de stad goed bereiken.Read more

ijstijden en tussenijstijden

De laatste 2.5 miljoen jaren van de aardgeschiedenis staat bekend als het ijstijdvak Kwartair. In het Kwartair zijn meerdere ijstijden geweest. Het Kwartair wordt gekenmerkt door afwisselende koude periodes (glacialen of ijstijden) en warme tussenijstijden (interglacialen). De binnen de glacialen waargenomen relatief warme perioden worden interstadialen genoemd. Nu leven we in een tussenijstijd. Klimatologen verwachten dat deze tussenijstijd over ongeveer 10.0000 jaar afloopt. Overzicht laatste ijstijden gedurende de nederlandse prehistorie in Nederland; Saalien (glaciaal) 370.000-130.000 jaar geleden Eemien (interglaciaal) 130.000-117.000Read more

wolharige mammoet

In mei 2019 heeft de Zutphense archeologische dienst in de IJssel bij Doesburg een mammoetbekken gevonden. De mammoet heeft ongeveer tussen 43.000 en 49.000 jaar geleden in Nederland rondgewandeld. Van het bekken en schedelfragment is een heel klein stukje bot afgezaagd om een datering uit te voeren met behulp van koolstof. In 1839 is al eerder een bekken van een mammoet in Doesburg gevonden. Nabij Olburgen kwam in 1968 een van de best bewaarde schedels van een mammoet aan hetRead more

oude steentijd

Pleistoceen = oude steentijd. Het vroeg-pleistoceen: 1,8 miljoen-781.000 jaar geleden, het midden pleistoceen 781.000-126.000 jaar geleden en het laat-pleistoceen van 126.000-12.500 jaar geleden.  Read more

ontstaan van de aarde

De aarde is ontstaan – tegelijkertijd met de zon en de rest van het zonnestelsel – ongeveer 4,5 miljard jaar geleden. De oudste fossiele aanwijzing voor leven op aarde is 3,5 miljard jaar geleden. In de loop der eeuwen zijn hieruit onder andere de planten, vogels, vissen, viervoeters en de mens geevolueerd.Read more